Provily en Slibkuil bouwterrein

Wonen onder/tussen twee aanvliegroutes van een steeds meer uitdijend Schiphol met de drukke snelweg A9 op 2,5 km afstand en nabij een benzinepompstation.

Met de overwegend westelijke winden wordt fijnstof aangevoerd vanaf de A9.
Het heeft natuurlijk zijn voordeel om vlakbij een snelweg te wonen maar geloof maar niet dat 2,5 kilometer verderop er geen schadelijk invloed meer is van het fijnstof.

En, niet te vergeten, de drukke N203 met daarnaast het spoor waarover straks om de de 5 minuten, heen en weer, een trein gaat rijden.


Onder: Overgenomen uit Gezondheid & Co

Door Carina Twerda 

Fijnstof

Bij snelweg wonen is 17 sigaretten per dag ‘roken’

Nederland onderschat fijnstof, waarschuwt arts Peter van den Hazel. Het stofje wat onder andere vrijkomt bij uitlaten van auto’s heeft veel effect op kinderen “Als we zo doorgaan, vinden we benauwdheid en longziektes bij kinderen straks vanzelfsprekend.”

 

Bron: Flickr/ Marco Raaphorst

Fijnstof zie je niet, maar het is er wel. Het schaadt de luchtwegen. Wie in Nederland langs een snelweg woont, levert zeven maanden van zijn leven in. Kinderen die bij een snelweg naar school moeten, roken passief zeventien sigaretten per dag.

Hoe gevaarlijk is fijnstof?

Artsen met kennis van milieuproblematiek hebben in 2008 al aanbevelingen gedaan om mensen te beschermen tegen de uitstoot van fijnstof en stikstof. Maar er wordt weinig mee gedaan, constateert Van den Hazel in zijn proefschrift. Het ontbreekt volgens hem aan een visie voor de lange termijn. “Mensen halen gemakkelijk hun schouders op. Je ziet het niet, nou, dan is het er ook niet. Of er wordt gezegd: dan leef ik maar wat korter. Maar realiseer je dan wel dat je die laatste jaren behoorlijk benauwd kan zijn. Om het domme feit dat je woonhuis langs de snelweg stond” betoogd Van den Hazel, hij promoveert vrijdag op een onderzoek naar gezondheidsrisico’s van milieuvervuiling aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ook is hij werkzaam als milieuarts bij GGD Gelderland Midden.

 

Inademen fijnstof

Wetenschappelijk onderzoek in binnen-en buitenland toont keer op keer aan dat het veelvuldig inademen van onzichtbare deeltjes kan leiden tot geïrriteerde longen. Het vermindert de longcapaciteit en kan leiden tot astma en chronische bronchitis. Ook hart-en vaatziekten kunnen het gevolg zijn van blootstelling aan fijnstof.

“Het probleem is moeilijk inzichtelijk te maken. Vind maar eens een kind met astma als gevolg van luchtverontreiniging. Op individueel niveau is nauwelijks aan te tonen dat iemands longproblemen veroorzaakt zijn door fijnstof.”

Wat doet Nederland om luchtverontreiniging tegen te gaan?

Recent Europees onderzoek laat volgens Van den Hazel zien hoe noodzakelijk het is dat gemeenten, provincies en rijk strakkere richtlijnen hanteren. Fijnstofconcentraties die nog lager liggen dan de officiële EU-norm, blijken al schadelijk voor pasgeborenen. Hun geboortegewicht daalt naarmate hun moeder meer is blootgesteld aan luchtverontreiniging. De onderzoeksresultaten werden afgelopen maand gepubliceerd in het medisch vakblad The Lancet Respiratory Disease.

Fijnstof terugdringen

Gemeenten doen wel wat voor schone lucht. Zo weert Utrecht vanaf 2015 dieselauto’s ouder dan vijftien jaar uit het centrum. Maar vaak prevaleren economische belangen, of simpelweg de wil om hard te rijden. Het verhogen van de maximumsnelheid van 120 naar 130 kilometer per uur betekent een groter risico op long-aandoeningen en hartkwalen voor omwonenden. Gaat de snelheid van 100 naar 80, dan levert dat twee maanden langer leven op.

Van den Hazel: “Alleen Amsterdam, Zutphen, Harderwijk, Amersfoort en Best bouwen geen scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen meer binnen een straal van 300 meter rond een snelweg, zelfs als de lucht volgens de norm nog voldoende ‘schoon’ is. GGD Nederland vindt dat ook woonhuizen niet bovenop een drukke weg mogen staan.”

Longfonds

Ondanks aandringen van onder meer het Longfonds wil het rijk nog steeds geen verbod op het bouwen van ‘gevoelige bestemmingen’ dicht langs snelwegen. Toenmalig staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (CDA) betoogde in 2011 da er bij nieuwbouw meerdere belangen serieus genomen moeten worden. En daarin moeten gemeenten vrij blijven.


Wonen onder de aanvliegroute van

Schiphol en het BTW vrije fijnstof

 

Klik svp op de afbeelding voor vergroting.

Route

 

Btw vrije CO2 uitstoot vliegverkeer.pdf

Overgenomen van:
http://home.hccnet.nl/j.aart/kerosine.html

 

Klik svp op de afbeelding voor vergroting.

Provly

 

Voor meer info kijk ook even hier www.krommeniewest.nl/