Laatste nieuws

 
 
De vergunningsaanvraag  van AM voor het verplaatsen van 19 platanen aan de Marslaan is door Zaanstad  goedgekeurd.
 
Zoals op de afbeelding toegevoegd  bij de aanvraag te zien is gaan de platanen, zoals we al wisten enige meters richting rijbaan.
 
Volgens de laatste berichten wordt de verplaatsing uitgevoerd voorjaar 2020, binnenkort dus.
 
 
 
 

 


 

Planontwikkelaar van Eilanden van Hain kocht ook het parkeerterrein aan de Marslaan er bij. 


De op straatniveau staande Platanen zijn nu dus eigendom van de planontwikkelaaar.

De platanen worden, indien Zaanstad hiervoor vergunning verleent, verplaatst richting rijweg, de voorbereiding hiervoor is gestart op 25 maart. De verplaatsing zelf staat gepland voor eind 2019.
 

Een en ander volgens verspreide informatie, door de planontwikkelaar, onder de bewoners in de omgeving.

Van de bewonerscommisie, genoemd in de brief, kregen wij intussen taal nog teken, wie hebben zij vertegenwoordigd en hoe dan?


>Neem hier kennis van het bomenbeleidsplan van de gemeente Zaanstad<

>Groen en waterplan Zaanstad<

De bomen langs de Marslaan zijn in singel geplant en staan dus niet gegroepeerd!

Snoeien beschermde bomen

Solitaire bomen zijn bomen die niet gegroepeerd staan. Solitaire bomen zijn in staat zich in vol ornaat te ontwikkelen en zijn daarom vaak kenmerkende landschappelijke elementen.

Het snoeien van een beschermde solitaire boom dient daarom in overleg met de gemeente te gebeuren. Het blijkt namelijk dat sommige eigenaren de term 'snoeien' anders opvatten dan de gemeente. Het snoeien moet altijd in het belang zijn van boom. Voor de gemeente beperkt snoeien zich tot het verwijderen van overhangende en dode takken waarbij de vorm (habitus) van de boom behouden blijft. Het drastisch snoeien waarbij alle takken deels of helemaal worden ingekort en waarbij de kroon erg wordt vervormd behoort niet tot de snoeikeuze die de gemeente stimuleert. Deze snoeiwijze verstoort de ontwikkeling van de boom en zorgt ervoor dat de boom de originele groeiwijze kwijt raakt.

Ook bomen waarbij de gesteltakken van de gehele boom wordt ingenomen tot takstompen, het zogenoemde kandelaberen, behoort niet tot de snoeikeuze van de gemeente. Deze snoeiwijze zorgt ervoor dat de boom op de stompen veel hout gaat ontwikkelen waardoor de kroon met een paar jaar zo zwaar zal worden dat takken, als de boom niet weer drastisch wordt gesnoeid, uit zullen breken. Naast het verdwijnen van de originele kroonvorm levert dit ook veel extra kosten op.

Om bovenstaande te voorkomen dient het snoeien van een beschermde boom altijd door de gemeente te worden gecoördineerd waarbij een snoeiwijze, zoals hierboven beschreven, alleen in uitzonderlijke gevallen tot de mogelijkheden behoort.