De PlatanenSingel langs de Marslaan 
 

De platanen worden voorjaar 2020 verplaats richting rijbaan.

De vergunning voor de verplaating is ingediend bij de gemeente en wacht op goedkeuring.

De platanen worden ongeveer 6 meter richting rijweg verplaatst, op de afbeelding hier onder is dat ongeveer het midden van de tweede parkeerplaats vanaf de rijweg.

Zoals te zien op op de schets die bijgevoegd is bij de aanvraag komen de platanen in een plantsoenstrook van om en nabij 8 á 9 meter te staan met daar achter water.

plat