27 maart 2019
 
Het snoeien is begonnen, gelukkig gaat er voornamelijk dun hout uit de boom.

Voor het verplaatsen gaat er ongeveer 30% voornamelijk dun hout uit de boom waarbij de kruin behouden moet blijven, de lange dikke armen zo kenmerkend voor de plataan blijven gespaard zo te zien, jammer maar blijkbaar noodzakelijk. Het kale uiterlijk van de boom zou slechts tijdelijk zijn door de snelle  aangroei van het nieuwe hout. 
De verplaatsing gaat ongeveer 6 meter bedragen volgens een zegsman bij het werk.

De bomenstichting is er bij betrokken zag ik en de platanen zullen 3 jaar nazorg krijgen zo heb ik begrepen.

dd

ll

Voor het snoeien

voor

Na het snoeien

na